Week4

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์


จันทร์

1
ก.พ.
59


- กำกับสติ
- จดจ่อ
ป้ายฉลาก
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนทำกระจกเงา ครูเป็นคนส่องกระจก นักเรียนเป็นกระจก
ขั้นกิจกรรม
- ครูอธิบาย ชี้แจงการทำกิจกรรม กำหนดเวลาและการทำกิจกรรมร่วมกัน
- ครูเล่าเกี่ยวกับป้ายชื่อของนักเรียนที่บางส่วนต้องแก้ไข บางป้ายชื่อหายไป จึงชวนนักเรียนทำป้ายชื่อใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการจับฉลากในการทำกิจกรรมต่างๆ
-นักเรียนรับอุปกรณ์ กระดาษ กาว หลอด ดินสอสีไม้โดยการรับไหว้อย่างนอบน้อม
- เมื่อสิ้นสุดเวลาที่กำหนด นักเรียนนำเสนอผลงานป้ายชื่อของตนเองปะติดที่ปลายหลอดให้เพื่อนๆร่วมชื่นชม พร้อมทั้งบอกว่าตนเองปะติดเป็นรูปอะไร
-นักเรียนส่งอุปกณ์กลับใส่ลงในตะกร้าเวียนทีละคนจนครบ
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- กาว
- กระดาษ
- สีไม้
- หลอดกระดาษ


อังคาร
2
ก.พ.
59


-เข้าใจความหมายของคำและประสมคำได้คำที่สื่อความหมายใหม่
- ฝึกทักษะการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์
การคิด
ขั้นเตรียม
-ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูพานักเรียนกำหนดลมหายใจรับรู้ถึงส่วนต่างๆของร่างกาย จากศีรษะจรดเท้าที่ละจุด 
ขั้นกิจกรรม
-ครูเล่าเรื่องแม่เต่าที่ขึ้นมาฟักไข่บนฝั่ง แต่ถูกคนลักลอบนำไข่เต่าไปขาย ทำให้เต่าอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราและกำหนดพิื้นที่สำหรับเต่ามาฟักไข่โดเฉพาะ 
-เมื่อเล่าจบครูชวนนักเรียนเป็นนักอนุรักษ์ดูแลไข่เต่าโดยใช้เส้นเชือกสี่เส้นกั้นไข่เต่าออกจากกันเพื่อไม่ให้ถูกนำออกไปโดยง่าย(ใช้เส้นตรงสี่เส้นกั้นไข่เต่าออกจากกันทุปฟอง
-ครูแจกกระดาษและสีให้นักเรียน นักเรียนรับไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม 
- นักเรียนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง เมื่อเสร็จแล้วตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงาม
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- กระดาษรูปภาพ
- ดินสอสีไม้วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
พุธ
3
ก.พ.
59


-รู้ตัว
-กำกับสติ
กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจ
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม- กำหนดลมหายใจ กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม
-โยคะท่ายืน 3 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านั่ง 3 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านอน 3 ท่า ท่าละ 2 รอบ ก่อนเปลี่ยนท่ากลับไปอยู่ที่ท่าจระเข้ทุกครั้ง
- สิ้นสุดกิจกรรมด้วยการผ่อนคลายร่างกาย ท่าปลาดาว  ( 5นาที )
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม

พฤหัสบดี
4
ก.พ.
59


- รับฟังอย่างมีสติ
- เห็นความสัมพันธ์ เชื่อมโยง
- ขอบคุณ

ฟังเพลง ฟังความคิด (เพลงหญิงที่อยากกอดตลอดชีวิต)
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนทำ Brain Gym แตะสลับ ท่าละ 10 ครั้ง นักเรียนนับต่อจากครู
ขั้นกิจกรรม
- ครูอธิบายการทำกิจกรรม และแจกกระดาษ ดินสอให้นักเรียน นักเรียนรับไหว้เมื่อรับ-ส่งอุปกรณ์อย่างนอบน้อม
- ครูเปิดเพลงหญิงที่อยากกอดตลอดชีวิตให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
- นักเรียนวาดภาพสื่อความคิด ความรู้สึกจากเพลงที่ฟัง (ใช้เวลา 5 นาที)  ถ้าให้วาดรูปที่สื่อถึงแม่ตนเองนักเรียนจะสื่อเป็นรูปอะไร
- นักเรียนแสดงผลงานให้ครูและเพื่อนร่วมชื่นชม ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด เพราะเหตุใดจึงสื่อเป็นรูปนั้น
ขั้นจบ
- นักเรียนอยากขอบคุณอะไรเพื่อน
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียนและไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- เพลง หญิงที่อยากกอดตลอดตลอดชีวิต


ศุกร์
5
ก.พ.
59


-รับฟังอย่างมีสติ
-เคารพต่อตนเองและผู้อื่น
-สื่อจินตนาการสร้างสรรค์
อักษรสื่อสาร
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนหลับตากำหนดลมหายใจ สำรวจร่างกายตนเอง 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
- ครูอธิบายการทำกิจกรรม “นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นตัวอักษรที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 1 ตัว (ตัวเลข พยัญชนะ สัญลักษณ์)
- นักเรียนเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษรตัวนั้น (ที่มา )
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
ดินน้ำมัน
วันจันทร์

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ1 ความคิดเห็น:

  1. วันพฤหัสบดีมีกิจกรรมละครศานติ นักเรียนร่วมชมละครศานติหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ และมนวันศุกร์เป็นกิจกรรมเดินทางไกล "เดินออกจากความคิด" เดินเพื่อเพิ่มขีดจำกัดความอดทนทางด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งเป็นการฝึกเดินเพื่อการออกจากความคิด....(นักเรียน ครู ผู้ปกครองเดินพร้อมกันทั้งโรงเรียน)

    ตอบลบ