Week5

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์


จันทร์

8
ก.พ.
59


- กำกับสติ
- จดจ่อ
ภาพบนแผ่นไม้
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนกำหนดลมหายใจ รู้ตัวอยู่กับตัวเอง 2 นาที โดยครูเป็นผู้นำในการสำรวจร่างกายส่วนต่างๆจากศีรษะจรดเท้า
ขั้นกิจกรรม
-ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับเศษวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำมาสร้างมูลค่าได้ ไม่กลายเป็นขยะ
-ครูแจกแผ่นไม้และสีไม้ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นนักเรียนรับไหว้อย่างนอบน้อม
-นักเรียนร่างภาพที่ชอบลงบนแผ่นไม้ ตามจินตนาการสร้างสรรค์
-เมื่อครบเวลาที่กำหนด นักเรียนนำเสนอภาพผลงานของตนเอง
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- แผ่นไม้เหลือใช้
- ดินสอสีไม้

อังคาร
9
ก.พ.
59


-สามารถประสมคำศัพท์ที่เป็นความหมายใหม่ได้
-ฝึกทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำ
ขั้นเตรียม
-ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูพานักเรียนทำ กระจกเงาโดยครูเป็นผู้พาทำ
ขั้นกิจกรรม
- ครูให้นักเรียนดูคำศัพท์ที่ครูเตรียมมา (แม่ = แม่+น้ำ แม่+มด แม่+นม แม่+ย่านาง แม่+ครัว ) นักเรียนสังเกตเห็นอะไร นักเรียนยกมือแสดงความคิดเห็น
- ครูอธิบายการทำกิจกรรม (ให้นักเรียนประสมคำจากคำที่ครูกำหนด กับคำอื่นให้เป็นคำใหม่ ใช้เวลา ๕ นาทีในการเขียนคำ)
-ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนโดยแบ่งออกเป็นสองฝั่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อมก่อนรับส่งอุปกรณ์
-นักเรียนเขียนคำประสมคำศัพท์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
-นักเรียนแสดงผลงานให้เพื่อนๆชื่นชมและชื่นชมผลงานเพื่อนๆ (แลกเปลี่ยนคำศัพท์ที่ได้)
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- กระดาษคำศัพท์
    (  ใจ+……  )
- ดินสอ

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
พุธ
10
ก.พ.
59- กำหนดลมหายใจ กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม
-โยคะท่ายืน 3 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านั่ง 3 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านอน 3 ท่า ท่าละ 2 รอบ ก่อนเปลี่ยนท่ากลับไปอยู่ที่ท่าจระเข้ทุกครั้ง
- สิ้นสุดกิจกรรมด้วยการผ่อนคลายร่างกาย ท่าปลาดาว  ( 5นาที )
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม

พฤหัสบดี
11
ก.พ.
59
ภาพพิมพ์เศษวัสดุ
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนทำ Brain Gym แตะสลับ ท่าละ 10 ครั้ง นักเรียนนับต่อจากครู
ขั้นกิจกรรม
-ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานผ่านมุมมองของการคิดสร้างสรรค์ “การมองเห็นความงาม” ใช้มุมมองของตนเอง
-ครูแจกอุปกรณ์ (แบ่งเป็นชุด) ให้นักเรียน นักเรียนรับไหว้อย่างนอบน้อม และอธิบายการทำภาพปะติดจากวัสดุที่นักเรียนได้รับ (วัสดุแต่ละชิ้น พิมพ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)
-นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานภาพพิมพ์จากวัสดุเหลือใช้ตามจินตนาการสร้างสรรค์
-นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง
ขั้นจบ
- นักเรียนชื่นชมผลงานเพื่อน
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียนและไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-ใบไม้แห้ง
-ฝาขวดน้ำ
-เศษกระดาษ
-สีโปสเตอร์ศุกร์
12
ก.พ.
59


-รับฟังอย่างมีสติ
-เคารพต่อตนเองและผู้อื่น
-สื่อจินตนาการสร้างสรรค์
ใจเธอใจฉัน
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนหลับตากำหนดลมหายใจ สำรวจร่างกายตนเอง 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
-ครูอธิบายกิจกรรม (นักเรียนจับคู่กับเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆเรา ให้เพื่อนเล่าเรื่องหรือพูดสิ่งที่อยากพูด คนที่ฟังเพื่อนรับฟังอย่างตั้งใจ เมื่อเพื่อนเล่าจบให้นักเรียนที่เป็นผู้ฟังเขียนว่าเพื่อนกำลังรู้สึกอย่างไร หรืออยากบอกอะไร *** สลับเป็นผู้ฟัง ผู้พูด)
-ครูแจกกระดาษและดินสอให้นักเรียน นักเรียนรับและส่งอุปกรณ์โดยการไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-นักเรียนจับคู่ทำกิจกรรมกับเพื่อนที่อยู่ข้างๆ ครูเป็นผู้ให้สัญญาณเวลาในการสนทนา
เมื่อแลกเปลี่ยนครบทุกคู่แล้วนักเรียนกลับมานั่งเป็นวงกลมแต่ละคู่แลกเปลี่ยนเรื่องราวที่เพื่อนสื่อสารให้เพื่อนในชั้นเรียนฟัง
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-กระดาษ
-ดินสอ

วันจันทร์

ขั้นเตรียม

 ขั้นกิจกรรม


 ขั้นจบวันพฤหัสบดี

ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม


ขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น